Navigation
SLO

O podjetju

OVEN ELEKTRO MARIBOR, proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije Elektro Maribor, d.o.o.

Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

T: 02 2200 782

F: 02 2200 781

  

Proizvodni objekti:

Sončne elektrarne: 610 kW skupne inštalirane moči

Male in srednje hidroelektrarne: 2525 kW skupne inštalirane moči

Skupna letna proizvodnja v letu 2014: 18.605 MWh

 

Družba je podpisnik deklaracije o poštenem poslovanju, ki predpisuje, da za vse tiste pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000,00€ (brez DDV), družba vključi tudi predpisano protikorupcijsko klavzulo.


Sponzorstva in donatorstva se v celoti objavljajo na spletni strani družbe in se dodeljujejo izjemoma iz razloga, ker že sama družba izvaja dejavnost, ki se odraža v družbeni odgovornosti in v okoljsko prijaznih projektih.

Letno poročilo:

-  za leto 2012 (1.0 MB)

-  za leto 2013 (1.1 MB)

-  za leto 2014 (1.5 MB)

-  za leto 2015 (2.0 MB)

-  za leto 2016 (3.1 MB)

 

 Objave iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (393 KB)

 Transparentnost poslov (336 KB)

 

Letak  Energija (64 KB),  Mobilnost (65 KB),  Storitve (91 KB)