O podjetju


OVEN ELEKTRO MARIBOR,
proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije, d.o.o.

Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor
T: 02 2200 782
F: 02 2200 781

Proizvodni objekti:

Sončne elektrarne: 613 kW (skupne inštalirane moči)

Male in srednja hidroelektrarna: 2.525 kW (skupne inštalirane moči)

Skupna letna proizvodnja v letu 2018: 13.192 MWh


Družba je podpisnik deklaracije o poštenem poslovanju, ki predpisuje, da za vse tiste pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000,00€ (brez DDV), družba vključi tudi predpisano protikorupcijsko klavzulo.

Sponzorstva in donatorstva se v celoti objavljajo na spletni strani družbe in se dodeljujejo izjemoma iz razloga, ker že sama družba izvaja dejavnost, ki se odraža v družbeni odgovornosti in v okoljsko prijaznih projektih.

Letna poročila


PDF


Za leto 2018

2485 kb

PDF


za leto 2017

2564 kb

PDF


za leto 2016

3130 kb

PDF


za leto 2015

2059 kb

PDF


za leto 2014

1535 kb

PDF


za leto 2013

1101 kb

PDF


za leto 2012

1033 kb

Razpis za dodelitev donatorskih sredstev


Ostalo