O podjetju


OVEN ELEKTRO MARIBOR,
proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije, d.o.o.

Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor
T: 02 2200 782
E: info@oven-em.si

Proizvodni objekti:

Sončne elektrarne: 611 kW (skupne inštalirane moči)

Male in srednja hidroelektrarna: 3.017 kW (skupne inštalirane moči)

Skupna letna proizvodnja v letu 2020: 11.411 MWh

Družba je podpisnik deklaracije o poštenem poslovanju, ki predpisuje, da za vse tiste pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000,00€ (brez DDV),
družba vključi tudi predpisano protikorupcijsko klavzulo.

Letna poročila


PDF


za leto 2023

8648.78 kb

PDF


za leto 2022

16856.37 kb

PDF


za leto 2021

2546.95 kb

PDF


za leto 2020

2594.18 kb

PDF


za leto 2019

2605 kb

PDF


za leto 2018

2485.06 kb

PDF


za leto 2017

2564.69 kb

PDF


za leto 2016

3130.52 kb

PDF


za leto 2015

2059.73 kb

PDF


za leto 2014

1535.95 kb

PDF


za leto 2013

1101.67 kb

PDF


za leto 2012

1033.76 kb

Razpis za dodelitev donatorskih sredstev


Ostalo