O podjetju


OVEN ELEKTRO MARIBOR,
proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije, d.o.o.

Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor
T: 02 2200 782
E: info@oven-em.si

Proizvodni objekti:

Sončne elektrarne: 611 kW (skupne inštalirane moči)

Male in srednja hidroelektrarna: 3.017 kW (skupne inštalirane moči)

Skupna letna proizvodnja v letu 2020: 11.411 MWh

Družba je podpisnik deklaracije o poštenem poslovanju, ki predpisuje, da za vse tiste pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000,00€ (brez DDV),
družba vključi tudi predpisano protikorupcijsko klavzulo.

Letna poročila


PDF


za leto 2021

2546 kb

PDF


za leto 2020

2594 kb

PDF


za leto 2019

2605 kb

PDF


za leto 2018

2485 kb

PDF


za leto 2017

2564 kb

PDF


za leto 2016

3130 kb

PDF


za leto 2015

2059 kb

PDF


za leto 2014

1535 kb

PDF


za leto 2013

1101 kb

PDF


za leto 2012

1033 kb

Razpis za dodelitev donatorskih sredstev


Ostalo