Naročila - Transparentnost poslov


Datum Šifra Naziv Rok Status
21.07.2021 2021-054 Nadgradnja krmilnega dela: strojnica, jez na mHE Jospidol 21.07.2021 potekel
19.07.2021 2021-053 Dela na mHE Činžat 1 in Činžat 2 19.07.2021 manj. vrednost
13.07.2021 2021-048 Zamenjava generatorskih ležajev na mHE Skomarje 13.07.2021 manj. vrednost
09.06.2021 2021-032 Košnja trave in nakladanje na mHE 09.06.2021 manj. vrednost
04.06.2021 2021-030 Novelacija Idejne zasnove MHE Lobnica I in II 04.06.2021 potekel
06.05.2021 2021-019 Letna naročnina za 1 geslo GVIN Professional Analizator 06.05.2021 manj. vrednost
23.04.2021 2021-015 Elektromontažna dela za izvedbo rednih meritev strelovodne instalacije na MHE in MFE Oven 23.04.2021 manj. vrednost
23.04.2021 2021-017 Elektromontažna dela za izvedbo izrednih meritev strelovodne instalacije na MHE in MFE Oven 23.04.2021 potekel
15.03.2021 2021-012 Tehnično svetovanje in izdelava tehničnega poročila VE OVEN Areh 15.03.2021 manj. vrednost
16.10.2020 2020-083 Servis čistilnega stroja - Činžat 2 16.10.2020 manj. vrednost
16.10.2020 2020-082 Posnemalec vtočnih rešetk - Činžat 2 16.10.2020 manj. vrednost
16.10.2020 2020-081 Servis čistilnega stroja - Skomarje 16.10.2020 manj. vrednost
13.10.2020 2020-079 Podpiranje cevovoda v Oplotnici 13.10.2020 potekel
25.08.2020 2020-064 Rekonstrukcija ležajnega mesta, nastavitev vodilnika (MHE Čas) 25.08.2020 potekel
06.08.2020 2020-062 Izdelava, dobava in montaža el. opreme v strojnici in jezu mHE Čas 06.08.2020 potekel
18.06.2020 2020-053 Letni servis mHE Oplotnica, Činžat I, Činžat II 18.06.2020 manj. vrednost
14.05.2020 2020-046 Letna naročnina za 1 geslo GVIN Professional Analizator 14.05.2020 manj. vrednost
07.05.2020 2020-043 Interno svetovanje in interni nadzor rekonstrukcije državne ceste Pesek - Oplotnica, po kateri poteka cevovod sHE Oplotnica 07.05.2020 manj. vrednost
06.03.2020 2020-026 Izdelava IDZ projektne dokumentacije za vključitev vetrne elektrarne 06.03.2020 manj. vrednost
12.02.2020 2020-015 Nakup službenega vozila 18.02.2020 potekel
10.02.2020 2020-014 OCENITEV MHE 10.02.2020 manj. vrednost
22.01.2020 2020-003 Popravilo NN stikala ABB Sace EMAX 2 E1.2 za sHE Oplotnica 22.01.2020 manj. vrednost
20.01.2020 2020-001 Izvajanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti 17.01.2020 potekel
18.12.2019 2019-209 Portfolio Intelligence - Base (podaljšanje naročnine) 11.12.2019 manj. vrednost

PDF - Pravilnik o nabavi blaga in naročilu storitev (2.9MB)

narocanje@oven-em.si