Naročila - Transparentnost poslov


Datum Šifra Naziv Rok Status
25.08.2020 2020-064 Rekonstrukcija ležajnega mesta, nastavitev vodilnika (MHE Čas) potekel
06.08.2020 2020-062 Izdelava, dobava in montaža el. opreme v strojnici in jezu mHE Čas potekel
18.06.2020 2020-053 Letni servis mHE Oplotnica, Činžat I, Činžat II 18.06.2020 manj. vrednost
14.05.2020 2020-046 Letna naročnina za 1 geslo GVIN Professional Analizator 14.05.2020 manj. vrednost
07.05.2020 2020-043 Interno svetovanje in interni nadzor rekonstrukcije državne ceste Pesek - Oplotnica, po kateri poteka cevovod sHE Oplotnica 07.05.2020 manj. vrednost
06.03.2020 2020-026 Izdelava IDZ projektne dokumentacije za vključitev vetrne elektrarne 06.03.2020 manj. vrednost
12.02.2020 2020-015 Nakup službenega vozila 18.02.2020 potekel
10.02.2020 2020-014 OCENITEV MHE 10.02.2020 manj. vrednost
22.01.2020 2020-003 Popravilo NN stikala ABB Sace EMAX 2 E1.2 za sHE Oplotnica 22.01.2020 manj. vrednost
20.01.2020 2020-001 Izvajanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti 17.01.2020 potekel
18.12.2019 2019-209 Portfolio Intelligence - Base (podaljšanje naročnine) 11.12.2019 manj. vrednost

PDF - Pravilnik o nabavi blaga in naročilu storitev (2.9MB)

narocanje@oven-em.si